Karina Grens

illustraties en grafisch ontwerp

informatie

Wat kost uw project?
Wilt u weten wat uw project zou kosten? Neem vrijblijvend contact op voor een offerte. Ik kan u ook een algemene prijslijst opsturen voor een snelle beslissing. Het eerste adviesgesprek op locatie is gratis.
Hoe wordt een prijs berekend?
De prijs* van een illustratie bestaat uit 2 delen
1 maakprijs
Het honorarium van de illustrator: uurprijs x (geschatte) aantal uren. 
2 gebruiksrecht (licentie)
Deze vergoeding wordt afgeleid van de aard, verspreiding en duur van het gebruik en zorgt voor het recht tot publicatie van een illustratie. Door de licentie kan de illustratievergoeding van dezelfde illustratie variëren als het gebruik ervan verandert. 
Een kaft is bijvoorbeeld belangrijker dan een binnenillustratie van een boek en heeft dan ook een hogere vergoeding. De illustratie wordt gemaakt voor een project. Indien de illustratie vaker gebruikt wordt, staat er een vergoeding tegenover. 
*exclusief btw 
 Wat krijgt u daarvoor? 
• advies over uw project
• keuze uit schetsvoorstellen (max. 3 per illustratie)
• gewenste correcties
• heldere planning v.h. project 
• administratie 
• overleg via telefoon/mail 
• (digitale) aanlevering
• licentie voor gewenst gebruik v.h. illustratiewerk
Niveaus illustraties
De maakprijs varieert per illustratie. Sommige illustraties zijn relatief snel te maken, andere hebben vooronderzoek nodig of bevatten veel en ingewikkelde houdingen of details. 
Eenvoudig:
1 persoon/object in egale of abstracte achtergrond/geen vooronderzoek nodig
Gemiddeld:
1 a 2 personen/objecten met achtergrond/geen of weinig vooronderzoek nodig
Gecompliceerd:
Meerdere personen/objecten met gedetailleerde achtergrond/vooronderzoek nodig/veel details
Voorbeeldwerk
Voor voorbeeldwerk dat (nog) niet wordt gepubliceerd vraag ik een pure maakprijs zonder basislicentie. De totale vergoeding valt hierdoor lager uit. U kunt naast een nette uitwerking kiezen voor schets of halfnet, deze bedragen 1/3de en 2/3de van de pure maakprijs. 
Rechten van een illustrator
Illustratoren hebben auteursrecht op hun tekeningen. Dit geldt (op een paar uitzonderingen na) ook als de illustraties tegen betaling en/of in opdracht van een ander zijn getekend. Het auteursrecht kan in licentie worden gegeven of overgedragen worden aan de opdrachtgever, eventueel onder andere (financiële) voorwaarden.
 
Bij een licentie geeft een illustrator toestemming om de illustratie op een bepaalde wijze te gebruiken. Ik verleen dus een gebruiksrecht en behou de auteursrechten zelf. Bij een overdracht van auteursrechten draag ik de eigendom van het recht over en daarmee ook de zeggenschap over de wijze waarop de illustratie mag worden gebruikt. Ik kan de auteursrechten geheel, voor alle vormen van gebruik, maar ook gedeeltelijk overdragen, bijv. wel voor publicatie in een boek, maar niet voor gebruik in een tekenfilm.
Illustratoren hebben, net als alle andere makers, zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Illustraties mogen niet zomaar veranderd worden en de illustrator heeft het recht zijn naam bij het werk te vermelden.Wat kost uw project?

WAT GAAT UW PROJECT KOSTEN?
Wilt u weten wat uw project zou kosten? Neem vrijblijvend contact op voor een offerte. Ik kan u ook een algemene prijslijst opsturen voor een snelle beslissing. Het eerste adviesgesprek op locatie is gratis.

HOE WORDT EEN PRIJS BEREKEND?
De prijs* van een illustratie bestaat uit 2 delen:

1 maakprijs
Het honorarium van de illustrator: uurprijs x (geschatte) aantal uren. 

2 gebruiksrecht (licentie)
Deze vergoeding wordt afgeleid van de aard, verspreiding en duur van het gebruik en zorgt voor het recht tot publicatie van een illustratie. Door de licentie kan de illustratievergoeding van dezelfde illustratie variëren als het gebruik ervan verandert. Een kaft is bijvoorbeeld belangrijker dan een binnenillustratie van een boek en heeft dan ook een hogere vergoeding. De illustratie wordt gemaakt voor een project. Indien de illustratie vaker gebruikt wordt, staat er een vergoeding tegenover. 
*exclusief btw 

WAT KRIJGT U DAARVOOR?
• advies over uw project
• eventuele keuze uit schetsvoorstellen (max. 3 per illustratie)
• gewenste correcties
• heldere planning v.h. project 
• administratie 
• overleg via telefoon/mail 
• (digitale) aanlevering
• licentie voor gewenst gebruik v.h. illustratiewerk

ILLUSTRATIE NIVEAUS
De maakprijs varieert per illustratie. Sommige illustraties zijn relatief snel te maken, andere hebben vooronderzoek nodig of bevatten veel en ingewikkelde houdingen of details. 

Eenvoudig:
1 persoon/object in egale of abstracte achtergrond/geen vooronderzoek nodig

Gemiddeld:
1 a 2 personen/objecten met achtergrond/geen of weinig vooronderzoek nodig

Gecompliceerd:
Meerdere personen/objecten met gedetailleerde achtergrond/vooronderzoek nodig/veel details

VOORBEELDWERK
Voor voorbeeldwerk dat (nog) niet wordt gepubliceerd vraag ik een pure maakprijs zonder basislicentie. De totale vergoeding valt hierdoor lager uit. U kunt naast een nette uitwerking kiezen voor een schets. Deze bedragen 1/3de en 2/3de van de pure maakprijs. 
tekst: Sanne Tekent


© Illustraties Karina Grens